Jak wskazał prezes PFR, w ostatnich dwóch latach Polska weszła w dekadę turbulencji gospodarczych i geopolitycznych. "W sytuacji wysokich wahań koniunktury i agresywnych działań Rosji priorytetem strategii gospodarczej jest przeciwdziałanie skutkom pandemii, recesji, zrywających się łańcuchów dostaw, kryzysowi energetycznemu oraz inflacji poprzez zwiększenie odporności Polski na te szoki" - powiedział Paweł Borys.

Dodał, że dzięki działaniom rządu udało się ochronić rynek pracy i sektor przedsiębiorstw, a także szybko odrobić straty po pandemii, ale teraz - jak zaznaczył - kluczowe są inwestycje w konkurencyjność i odporność gospodarki oraz obniżenie inflacji.

Reklama

KPO będzie przeciwdziałać inflacji?

Zdaniem szefa PFR wdrożenie KPO będzie bardzo pozytywnie wpływało na polską gospodarkę. "Polska otrzyma środki w kwocie 158 mld zł, co stanowi ponad 5,5 proc. PKB; w tym 107 mld zł to dotacje" - wyliczył.

"Napływ środków będzie umacniał kurs złotego, który już jest silniejszy niż na początku roku, co będzie przeciwdziałać inflacji. Ponadto wdrożenie KPO odciąży finanse publiczne oraz zwiększy inwestycje, co będzie stabilizować koniunkturę w najbliższych latach" - mówił.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju dodał, że te inwestycje będą zmniejszać energochłonność gospodarki, zwiększać niezależność energetyczną i OZE, przyśpieszać transformację cyfrową, wzmacniać sektor zdrowia oraz tworzyć miejsca pracy i podnosić konkurencyjność przedsiębiorstw. Podkreślił, że Polska jest z jednym z największych beneficjentów planu odbudowy w Unii Europejskiej.

Borys wskazał też, że PFR jako operator KPO wspólnie z ministerstwem funduszy jest gotowy do sprawnego wdrożenia planu odbudowy po jego przyjęciu. "PFR ma także możliwość prefinansowania inwestycji, aby jak najszybciej się rozpoczęły" - dodał.

Komisja Europejska zaakceptowała KPO

Komisja Europejska zaakceptowała w środę polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. Żeby te środki trafiły do Polski KPO musi zostać jeszcze przyjęte przez Radę, co stanie się prawdopodobnie 17 czerwca. Jak dotąd KE wydała pozytywne decyzje w sprawie krajowych planów 25 z 27 państw członkowskich.

Unijny Fundusz Odbudowy ma przyczynić się do budowy silniejszej gospodarki Unii Europejskiej w reakcji na kryzys wywołany pandemią Covid-19. Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki. Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska