MiCA jest pierwszą próbą kompleksowego uregulowania kryptoaktywów w Unii Europejskiej, które dotychczas były skodyfikowane tylko fragmentarycznie, np. w ramach przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.