31,5 proc. wzrostu w skali roku przychodów i 30,2 proc. zwyżki kosztów - tak Główny Urząd Statystyczny podsumował wyniki finansowe za I kw. firm niefinansowych zatrudniających co najmniej 50 osób. Ich przychody ogółem wyniosły 1,1 bln zł. Sektor przedsiębiorstw zarobił 69,4 mld zł.

Rentowność obrotu netto wyniosła 6,1 proc. W ostatnim 10-leciu lepszy rezultat firmy wykazały tylko raz - w II kw. ub.r.
Równocześnie jednak z badania koniunktury wynika, że wśród firm panuje duża niepewność, zwłaszcza dotycząca ogólnej sytuacji gospodarczej. W przetwórstwie przemysłowym jest ona wskazywana jako największa bariera w prowadzeniu działalności. Inne ograniczenia są związane z kosztami. Przekłada się to na plany dotyczące podnoszenia cen. Najczęściej mówią o nich firmy handlowe.
Niepewność dla przemysłu wiąże się m.in. z koniunkturą na zachodzie Europy, czyli u naszych głównych odbiorców. Jak wskazuje badanie PMI, koniunktura pogorszyła się gwałtownie w marcu, po wybuchu wojny w Ukrainie. Z opublikowanych we wtorek danych wynika, że po lekkiej poprawie nastrojów w poprzednim miesiącu maj znów przyniósł pogorszenie. ©℗
Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe