Rentowność obrotu netto wyniosła 6,1 proc. W ostatnim 10-leciu lepszy rezultat firmy wykazały tylko raz - w II kw. ub.r.
Równocześnie jednak z badania koniunktury wynika, że wśród firm panuje duża niepewność, zwłaszcza dotycząca ogólnej sytuacji gospodarczej. W przetwórstwie przemysłowym jest ona wskazywana jako największa bariera w prowadzeniu działalności. Inne ograniczenia są związane z kosztami. Przekłada się to na plany dotyczące podnoszenia cen. Najczęściej mówią o nich firmy handlowe.