Główny Urząd Statystyczny ogłosił wczoraj wyniki podmiotów zatrudniających co najmniej 10 osób (wcześniej znane były dane dotyczące firm z co najmniej 50 pracownikami). Przeanalizował również raporty przedsiębiorstw, które skorzystały z pomocy państwa w czasie pandemii. Według analityków 38 proc. badanych podmiotów w latach 2020-2021 uzyskało wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR. Subwencje na ich rzecz wyniosły 19,8 mld zł.
Z zaprezentowanych danych wynika, że wśród przedsiębiorstw, które wsparł Polski Fundusz Rozwoju, w ub.r. najlepiej radziły sobie te ulokowane w woj. podlaskim i małopolskim. W obu przeciętny wynik netto na firmę sięgnął 2,7 mln zł („średnia krajowa” to 2,4 mln zł).