Główny Urząd Statystyczny ogłosił wczoraj wyniki podmiotów zatrudniających co najmniej 10 osób (wcześniej znane były dane dotyczące firm z co najmniej 50 pracownikami). Przeanalizował również raporty przedsiębiorstw, które skorzystały z pomocy państwa w czasie pandemii. Według analityków 38 proc. badanych podmiotów w latach 2020-2021 uzyskało wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR. Subwencje na ich rzecz wyniosły 19,8 mld zł.
Z zaprezentowanych danych wynika, że wśród przedsiębiorstw, które wsparł Polski Fundusz Rozwoju, w ub.r. najlepiej radziły sobie te ulokowane w woj. podlaskim i małopolskim. W obu przeciętny wynik netto na firmę sięgnął 2,7 mln zł („średnia krajowa” to 2,4 mln zł).
Reklama

Najwyższy wzrost w zakwaterowaniu i gastronomii

Łączny wynik netto podmiotów wspartych w czasie pandemii subwencjami wyniósł w ub.r. 39,0 mld zł. Był o dwie trzecie wyższy niż w 2020 r. „Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto (proporcja wyniku netto do przychodów - red.) odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z −8,4 proc. do 7,0 proc.), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (z −14,5 proc. do −1,7 proc.) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (z 3,1 proc. do 12,6 proc.)” - podsumował GUS.

Reklama
Dwie pierwsze branże były wśród najmocniej dotkniętych z uwagi na ograniczenia kontaktów społecznych wprowadzane w celu walki z pandemią.
Wynik netto w branży hotelarsko-restauracyjnej nie przekraczał w minionym roku 900 mln zł. Strata z pierwszego roku pandemii się nie powtórzyła, ale rezultaty były niższe niż w poprzednich latach. Pod względem skali obrotów ta część gospodarki była w ub.r. na poziomie zbliżonym do notowanego w 2018 r. Udział firm ze stratą był wciąż wyraźnie wyższy niż przed pandemią, ale równocześnie znacząco mniejszy niż w pierwszym roku walki z koronawirusem.

Trzy na pięć firm z branż kultura i rozrywka na minusie

Inne są tendencje w drugiej mocno dotkniętej przez COVID-19 branży - kulturze i rozrywce. Tu nawet w pierwszym roku pandemii przychody wyraźnie rosły (w ub.r. ten wzrost mocno przyśpieszył), ale w niewielkim stopniu przekłada się to na finalne rezultaty finansowe. Stratę z 2020 r. w minionym roku udało się zamienić na zysk, jednak jego poziom był ułamkiem tego, co notowano w latach przed pojawieniem się koronawirusa. Trzy na pięć firm z branży w ubiegłym roku nadal były na minusie.
Beneficjentem pandemii okazał się sektor opieki zdrowotnej. Pod względem skali przychodów był w 2021 r. dwukrotnie większy niż restauracje i hotele, dogonił niemal kulturę i rozrywkę. Zaś pod względem poziomu wyniku finansowego zdecydowanie je wyprzedził.
W 2021 r. żadna z branż, dla których są dostępne dane, nie znalazła się na minusie.
Wyniki finansowe firm / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe