Ceny obligacji w dół

Indeks obligacji skarbowych spadł w piątek do niewiele ponad 1660 pkt. Tak nisko był ostatnio w drugiej połowie 2016 r. WIG20 zakończył ubiegły tydzień na poziomie 1765 pkt, ale w ciągu dnia był już niewiele powyżej 1,7 tys. pkt, najmniej od listopada 2020 r. Od początku tego roku ceny obligacji spadły średnio o niemal 10 proc. W przypadku akcji spadek był dwa razy większy.

Oszczędności w PPK także w dół

To wszystko przekłada się na wartość oszczędności Polaków zgromadzonych nie tylko bezpośrednio w akcjach, lecz także w funduszach inwestujących w papiery udziałowe i dłużne, w tym w ramach PPK - pracowniczych planów kapitałowych.