Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

Za wnioskiem o pozytywną opinię dla Glapińskiego głosowało 27 posłów, przeciw było 26, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

(ISBnews)