Wraz z rozpoczęciem 2022 roku wszedł w życie Polski Ład, czyli plan odbudowy rodzimej gospodarki po pandemii koronawirusa. Jednym z jego fundamentów są zmiany podatkowe, które znacząco wpłyną na stan portfela polskich podatników. Wśród nich należy wyróżnić m.in. ulgę dla klasy średniej, która w przypadku osób uprawnionych będzie naliczana automatycznie. Okazuje się jednak, że nie w każdym przypadku będzie to równoznaczne z osiąganiem korzyści finansowych. Zatem na czym polega ulga dla klasy średniej i kiedy warto złożyć wniosek o jej niezastosowanie? Podpowiadamy.

Ulga dla klasy średniej – podstawowe założenia

Ulga dla klasy średniej została wprowadzona z myślą o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i osiągających określone zarobki, dla których wejście w życie nowych przepisów podatkowych byłoby jednoznaczne ze stratami finansowymi. Wspomniana wcześniej ulga ma być zatem formą rekompensaty dla osób fizycznych osiągających przychody ze stosunku pracy (i podobnych) oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że dochody muszą być opodatkowane według skali podatkowej. Więcej na stronie Podatnik.info.

Przepisy podatkowe obowiązujące od stycznia 2022 roku powodują, że każdy podatnik osiągający miesięczne przychody w kwocie od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto, co w przeliczeniu na rok daje od 68.412 zł do 133.692 zł, zostanie automatycznie objęty ulgą dla klasy średniej. Według twórców nowych zapisów podatkowych takie działanie ma sprawić, że negatywnie skutki wdrożenia Polskiego Ładu będą mniej odczuwalne, to w rzeczywistości może się okazać, że jej comiesięczne naliczenie może mieć zupełnie odwrotne konsekwencje.

Ulga dla klasy średniej naliczana miesięcznie – kiedy zrezygnować?

Złożenie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w trakcie roku w formie zaliczek najczęściej jest uzasadnione w kilku konkretnych sytuacjach. Jeżeli pracownik w trakcie roku zmieni formę zatrudnienia, jego zarobki ulegną obniżeniu, a tym samym straci on prawo do ulgi – będzie zmuszony do zwrotu podatku

Rezygnacja z ulgi może przynieść korzyści także w przypadku, gdy pracownik otrzymuje np. premie i nagrody, które spowodują przekroczenie progu zarobków uprawniających do skorzystania z ulgi, a tym samym konieczność jej zwrotu.

Pracowników, którzy w poszczególnych miesiącach 2022 roku nabywają prawo do skorzystania z ulgi, ale ich roczne przychody przekroczą ustalone progi może spotkać przykra niespodzianka. Po rozliczeniu rocznej deklaracji mogą osiągnąć oni niedopłatę podatku, co automatycznie spowoduje konieczność jej zwrotu fiskusowi.

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w 2022 roku – do kiedy złożyć?

Wniosek ten należy składać dla każdego roku oddzielnie – nie podlega on odnowieniu. Należy go złożyć najpóźniej dzień przed wpłynięciem na konto pierwszego w roku wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że jeśli otrzymujemy wypłatę 15 stycznia, wniosek należy złożyć do 14 stycznia.