Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje, że do beneficjentów trafi ok. 1,4 mld zł. Pieniądze pójdą głównie na rozwój energetyki prosumenckiej tj. do osób, które jednocześnie zużywają i wytwarzają energię elektryczną, korzystając z OZE. Wesprą też przyspieszenie procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także poprawę jakości powietrza.
Na OZE…
Ok. 850 mln zł zasili program „Mój prąd”. Jest on adresowany do osób fizycznych, a finansowanie przeznaczyć można na zakup i montaż instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych. Finansowaniem będzie mogła zostać objęta również infrastruktura towarzysząca, m.in. magazyny energii, przydomowe punkty ładowania dla samochodów elektrycznych oraz systemy zarządzania energią w domach.
Reklama
...i gaz
Pozostała część środków przeznaczona zostanie na zwiększenie dostępności i możliwości wykorzystania gazu ziemnego. Celem będzie m.in. budowa nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej także transport gazów odnawialnych i niskoemisyjnych - biometanu, gazu syntezowego oraz domieszki wodoru.
Efektem ma być zastąpienie gazem stałych paliw kopalnych (np. węgla), a w konsekwencji ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.
Czytaj więcej:
foto: materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski