Ostatnie kilkanaście godzin handlu na polskich aktywach przyniosło stabilizację kwotowań złotego oraz obligacji. Dużą zasługę ma tutaj zachowanie eurodolara i wyhamowanie wzrostu wyceny USD na szerokim rynku. W konsekwencji USD/PLN kosmetycznie cofnął się z okolic 3,35 PLN do 3,30 PLN. Równocześnie wczorajsza względnie ograniczona reakcja inwestorów na szerokim rynku na słabe dane fundamentalne z Niemiec wskazuje, iż przy względnej stabilizacji eurodolara większe znaczenie dla par związanych z PLN będzie miała dzisiejsza decyzja RPP w zakresie stóp procentowych.

Po godz. 12:00 poznamy najprawdopodobniej decyzję o obniżeniu stóp procentowych – kwestią sporną jest skala poluzowania polityki monetarnej. Bazowy scenariusz zakłada obniżkę o 25pb. oraz kolejny ruch dostosowawczy w listopadzie, jednak nie brakuje również głosów o tym, iż RPP powinna dokonać od razu cięcia o 50pb. w celu wsparcia spowalniające gospodarki. Dlatego też przy obniżce o 25pb. warto bliżej przyjrzeć się komunikatowi po posiedzeniu oraz konferencji o godz. 16:00. 25pb. wydaje się być już zdyskontowane przez rynek walutowy stąd mocniejsza, negatywna reakcja na EUR/PLN czy CHF/PLN mogłaby mieć miejsce jedynie w przypadku wyraźnie gołębiego stanowiska RPP lub większego cięcia. Zakres wpływu RPP na USD/PLN pozostanie najprawdopodobniej ograniczony, gdyż wycena tej pary związana jest głównie z sytuacją na rynku bazowym i trwając rajdzie USD.

Z rynkowego punktu widzenia zakres 3,35 PLN za USD stanowi obecnie opór przed dalszymi wzrostami na tej parze. W przypadku EUR/PLN oraz CHF/PLN obserwujemy kontynuację konsolidacji i to tutaj wpływ RPP może okazać się największy. GBP/PLN wykazuje pewne sygnały na umocnienie polskiej waluty, jednak skala ruchu jest jak dotąd nieznaczna.

Konrad Ryczko