19 października br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) organizuje konferencję online pt. Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce.

W konferencji weźmie udział kilkudziesięciu panelistów - ekspertów w temacie ładu korporacyjnego z biznesu, administracji, mediów, instytucji międzynarodowych i wyższych uczelni, którzy będą uczestniczyć w debacie online o dobrych praktykach ładu korporacyjnego, stanu stosowania jego zasad w Polsce i rosnącej roli czynników ESG.

Panel The Role of Auditors in Corporate Governance będzie prowadzony z udziałem ekspertów ładu korporacyjnego spoza Polski.

Konferencję, która ma na celu edukowanie i popularyzację pojęcia ładu korporacyjnego, otworzy między innymi wystąpienie przedstawicielki kierownictwa OECD, Mathilde Mesnard, która w prezentacji przedstawi obecne wyzwania i cele, jakie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego stawia sobie obecnie jej instytucja.

Prezes PANA, Marcin Obroniecki: Celem PANA jest dążenie do jak najwyższej jakości sprawozdań finansowych. Co istotne, sprawozdawczość finansowa jest kluczowym elementem z punktu widzenia ładu korporacyjnego, ponieważ rzetelność i jasność danych finansowych stanowi o stopniu przejrzystości działania firmy dla inwestorów i całej gospodarki. Jednak ład korporacyjny to pojęcie znacznie szersze i ewoluujące w czasie. Dlatego chcieliśmy skupić na jednej konferencji wiodących ekspertów polskich i światowych. Zależy nam na tym, żeby zachęcić inwestorów, menedżerów i członków organów nadzoru do refleksji, jak zapewnić przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. Wierzymy, że takie działania mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.


Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Finansów oraz Rektora SGH.

Transmisja live z konferencji (10-16.30) będzie dostępna na koncie PANA na YouTube dla osób zalogowanych: Link do rejestracji: Ład korporacyjny 2021: Jak wzmacniać zaufanie w gospodarce?

Dziennik Gazeta Prawna objął patronat medialny nad wydarzeniem.