Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) miała 45,7 mln zł zysku netto oraz 98,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2021 r., co oznacza odpowiednio wzrost o 18% i spadek o 12% w porównaniu z I kw. br., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zysk z działalności operacyjnej wynióśł 49,8 mln zł (wzrost o 11% kw/kw), a EBITDA 58,4 mln zł (wzrost o 9% kw/kw). Koszty działalności operacyjnej w II kw. wyniosły 51,1 mln zł (spadek o 24% kw/kw);

"Na poziom przychodów wpływ miała zmiana wolumenu obrotu na rynkach w II kw. 2021 r. w stosunku do I kw. 2021 r: spadek łącznej wartości obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW o 20,1%; spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 11,2%; wzrost wolumenu łącznego obrotu energią elektryczną o 11,8%, wzrost wolumenu obrotu gazem o 1,0%, spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi OZE o 0,5% i wzrost obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej o 57,5%" - czytamy w komunikacie.

Niższe koszty operacyjne wynikają głównie z faktu, że w styczniu 2021 roku zawiązano rezerwy na szacowaną opłatę dla KNF z tytułu nadzoru za 2021 rok w kwocie 14,2 mln zł, podano także.

Ostateczne sprawozdania finansowe GPW zostaną opublikowane 16 września 2021 r.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)