Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 79,66 mln zł wobec 21,49 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 87,23 mln zł wobec 28,65 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 767,74 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 749,35 mln zł rok wcześniej.

"Obrót realizowany w ramach segmentu stalowego osiągnął wartość 384 915 tys. zł i stanowił w I półroczu 2021 r. 50,1% przychodów ze sprzedaży grupy. Dzięki pozytywnym zmianom w otoczeniu rynkowym w I półroczu 2021 r., w tym głównie na skutek większego popytu na stal oraz wzrostu cen wyrobów hutniczych, przychody segmentu stalowego grupy były wyższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o prawie 38%" - czytamy w raporcie.

W segmencie infrastruktury grupa uzyskała 382 821 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 49,9% przychodów ogółem. W ujęciu ilościowym w I półroczu 2021 r. grupa za pośrednictwem spółki Izostal sprzedała 856 tys. m2 izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych (spadek o 6% r/r). W I półroczu 2021 r. przychody z usług budowy sieci przesyłowych gazu osiągnęły poziom 74 855 tys. zł, co stanowi spadek sprzedaży na tym rynku o 48,6% r/r, podano również.

"Wynik EBITDA grupy kapitałowej z działalności obu segmentów wyniósł w I półroczu 2021 r. 87 227 tys. zł i był wyższy o 204% r/r. Zysk na działalności operacyjnej grupy wyniósł 79 664 tys. zł, tj. był wyższy o 271% r/r" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 55,53 mln zł wobec 7,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)