"Zysk netto w I półroczu 2021 r. wyniósł 3,2 mln zł w porównaniu z 8,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na spadek zysku netto wpłynęła realokacja zasobów wytwórczych BIPV, realizowana głównie w I kwartale br., ukierunkowana na optymalne ich dostosowanie do wdrożenia produkcji QG oraz wzrost kosztów materiałów (w tym głównie stali i aluminium), usług obcych i wynagrodzeń" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,71 mln zł wobec 8,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,41 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 57,38 mln zł rok wcześniej.

"Wartość portfela zamówień w spółce regularnie zwiększa się. ML System obserwuje rosnący popyt na asortyment BIPV oraz PV wśród klientów z sektora MŚP. Dostrzega także duży potencjał wzrostu w inwestycjach infrastrukturalnych dotyczących modernizacji transportu pasażerskiego (m.in. dworce kolejowe i autobusowe), gdzie istotnym elementem obiektów jest wykorzystanie technologii BIPV" - czytamy dalej.

Wysokie wymagania techniczne i estetyczne stawiane w tego typu inwestycjach są w stanie spełnić tylko nieliczne firmy o dużych kompetencjach i dysponujące zaawansowaną technologią Przemysłu 4.0, podkreślono.

"Przed nami kluczowy moment w historii firmy, jakim będzie uruchomienie w bieżącym roku masowej produkcji w ramach innowacyjnej linii Quantum Glass (QG). Inwestycja ma dla nas charakter strategiczny, biorąc pod uwagę m.in. jej skalę i oczekiwane efekty, dlatego na początku roku konieczne było dostosowanie zasobów i procesów wewnętrznych do efektywnego wdrożenia produkcji w tym zakresie. Miało to wpływ na osiąganą rentowność w I, a częściowo również w II kwartale bieżącego roku. Kluczowe procesy związane ze startem projektu QG już za nami, dodatkowo III, a szczególnie IV kwartał są w naszej branży sezonowo najlepsze, dlatego z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 2,79 mln zł wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)