Kruk odnotował 268,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 42,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 302,6 mln zł wobec 59,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 315 mln zł wobec 65 mln zł rok wcześniej, podano w prezentacji.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 512,17 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 257,14 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 395,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,29 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 894,43 mln zł w porównaniu z 456,43 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 Grupa Kruk osiągnęła przychody ze sprzedaży w łącznej wysokości 894 mln zł, tj. o 96% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w I półroczu 2021 roku 812 mln zł, co stanowi wzrost o 114% w stosunku do I półrocza 2020. Wpływ na to miały wyższe niż planowane spłaty z portfeli oraz pozytywna aktualizacja prognozy wpływów w łącznej wysokości 135 mln zł, w porównaniu do -193 mln zł z I półrocza 2020. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych wykazywane łącznie ze zmniejszeniem przychodów z tytułu wcześniejszej realizacji wpłat na sprawach zabezpieczonych oraz wpłat od pierwotnego wierzyciela wyniosły łącznie w I połowie 2021 roku 213 mln zł wobec 87 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik EBITDA wyniósł 510 mln zł wobec 76 mln zł rok wcześniej, podano w prezentacji.

"Spłaty z portfeli nabytych [w I półr. br.] wyniosły 1 065 mln zł, wyższe o 19% r/r. EBITDA gotówkowa wyniosła 762 mln zł, więcej o 29% r/r. Zysk netto, poziom spłat, jak i EBITDA gotówkowa były najwyższe w historii półrocznych wyników Kruka, a zysk netto najwyższy w porównaniu także do rocznych wyników" - czytamy dalej.

CEO i prezes Piotr Krupa zwrócił uwagę na "bardzo dobre spłaty" w całej Grupie, szczególnie w Polsce i Rumunii, ale również bardzo dobre wyniki we Włoszech i Hiszpanii.

"Cieszy mnie rentowność wszystkich linii biznesowych we wszystkich krajach i efekt pozytywnego trendu wpłat powinien być kontynuowany w kolejnych kwartałach" - skomentował Krupa, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 395,78 mln zł wobec 19,29 mln zł straty rok wcześniej.

"Kruk w I półroczu 2021 zainwestował 644 mln zł, więcej o 705% r/r. Kruk inwestował głównie w portfele detaliczne niezabezpieczone przede wszystkim w Polsce, ale również w Hiszpanii, Rumunii, Czechach i na Słowacji oraz we Włoszech" - czytamy także w materiale.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)