Zysk operacyjny wyniósł 68,05 mln zł wobec 56,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 376,74 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 220,08 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsza połowa 2021 r. była, pod wieloma względami, rekordowa na rynku deweloperskim. Ten czas był również bardzo udany dla grupy Develia. Na początku roku ogłosiliśmy nową strategię, której głównym elementem jest rozwój w segmencie mieszkaniowym i wejście na rynek PRS. Wyniki sprzedaży w I półroczu tego roku, kiedy podpisaliśmy umowy deweloperskie i przedwstępne na 1 062 lokale, potwierdzają słuszność obranego kierunku" - powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2021 r. deweloper sprzedał 1062 lokale (wzrost o 151% r/r) oraz przekazał 757 lokali (wzrost o 57% r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 100,29 mln zł wobec 227,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec czerwca tego roku Develia posiadała 483,7 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)