Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 18,14 mln zł wobec 9,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 32,9 mln zł, co stanowi wzrost o 36,8 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 302,71 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 236,03 mln zł rok wcześniej.

"Grupa dynamicznie się rozwija, co znajduje odbicie w świetnych wynikach. Do sukcesów zaliczamy głównie znaczący wzrost EBITDA oraz realizację celu strategicznego jakim jest dominacja segmentu eCommerce Services w wynikach Grupy. Jego udział to już ponad 50%. Segment eCommerce Services rozwija się korzystając z dynamicznego wzrostu popytu na usługi związane z obsługą e-handlu" - powiedział prezes Jerzy Motz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Dla spółki Divante, softwarehouse'u wyspecjalizowanego w technologiach dla eCommerce, jest to kolejny z rzędu okres sprawozdawczy, w którym może się ona pochwalić dwucyfrową dynamiką przychodów. W pierwszym półroczu 2021 wzrosły one o ponad 40% w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Spółka wypracowała ponad 8 mln zł EBITDA, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, osiągając ponad 23-proc. rentowność na poziomie EBITDA, podano także.

"Dynamicznie rośnie także spółka Voice Contact Center, między innymi dzięki współpracy z największymi krajowymi graczami na rynku eCommerce, takimi jak Allegro czy IKEA. W porównaniu do I półrocza 2020, spółka podwoiła swój zysk EBITDA, osiągając w 2021 roku 4,7 mln zł (a wg MSR 17 ponad 3,3 mln zł)" - czytamy dalej.

Wzrost odnotowała też spółka OEX E-Business, która świadczy usługi magazynowania i fulfillmentu. Przychody spółki z podstawowej działalności wzrosły o 40% w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku, a jej zysk EBITDA osiągnął 6,1 mln zł (a liczony wg MSR 17 wyniósł 2,9 mln zł).

Segment Wsparcia sprzedaży wypracował 4,5 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o ponad 32% i jest efektem rozwoju współpracy z kluczowymi klientami oraz prowadzonych w latach ubiegłych działań restrukturyzacyjnych.

Segment Zarządzania Sieciami punktów sprzedaży detalicznej osiągnął ponad 18% wzrostu przychodów z tytułu prowizji za sprzedaż usług telekomunikacyjnych, odnotowując jednocześnie ponad 23% wzrost liczby podpisanych umów z klientami. Średnia liczba sklepów zwiększyła się przy tym o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, dzięki przejęciu w listopadzie 2020 roku 27 sklepów prowadzonych dla T-Mobile. EBITDA segmentu wyniosła 14,2 mln zł do (a liczona wg MSR17 ponad 9,3 mln zł). Obecnie Grupa prowadzi dla Orange, T-Mobile i Plus łącznie 358 sklepów (wobec 334 na koniec I półrocza 2020).

"Poza wzrostem na naszych głównych liniach biznesowych pracujemy również nad innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze cyfryzacji procesów sprzedaży. Kierunek rozwoju związany z digitalizacją handlu uważamy za najbardziej perspektywiczny. Wielkim osiągnięciem jest otrzymanie homologacji na pierwszą wirtualną kasę fiskalną przez spółkę iPOS, w którą rok temu zainwestował OEX. Spółka w I półroczu 2021 roku wypracowała ponad 3 mln zł przychodów. Chcemy dalej inwestować w rozwój kompetencji i technologii w obszarze digitalizacji handlu i customer experience, a stabilna sytuacja finansowa, niskie zadłużenie i odpowiednie zasoby środków pieniężnych umożliwiają nam realizowanie ambitnych planów" - zakończył Motz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 12 mln zł wobec 7,97 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)