Zysk operacyjny wyniósł 206,36 mln zł wobec 138,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 025,55 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 2 116,17 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 278,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 134,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 582,07 mln zł w porównaniu z 4 071,24 mln zł rok wcześniej.

"W bieżącym okresie sprawozdawczym, grupa odnotowała wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach geograficznych. W I półroczu 2021 roku najwyższą dynamikę sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku (po przeliczeniu na PLN i po włączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki w następujących krajach: Grecja (wzrost o 158%), Mołdawia (wzrost o 77%), Włochy (wzrost o 62%) oraz Słowenia (wzrost o 61%). Przy czym ze spółek o największym wpływie na przychody Grupy należy wskazać spółki dystrybucyjne w następujących krajach: Polska (wzrost o 31%), Rumunia (wzrost o 42%), Bułgaria (wzrost o 57%), Łotwa (wzrost o 48%), Słowacja (wzrost o 25%), Czechy (wzrost o 38%) oraz Węgry (wzrost o 26%)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 180,67 mln zł wobec 82,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.

(ISBnews)