Zysk operacyjny wyniósł 5,02 mln zł wobec 7,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 116,65 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 91,77 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2021 r. spółka miała 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 220,99 mln zł w porównaniu z 192,77 mln zł rok wcześniej.

"Analiza segmentów geograficznych sprzedaży pokazała następujące zmiany w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku: zanotowano wyższą sprzedaż na rynku WNP (wzrost obrotów o +108% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego) oraz rynku azjatyckim (wzrost o 41%). Natomiast obroty na pozostałych rynkach zanotowały spadek, w tym na rynku amerykańskim (-4% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego) oraz europejskim -26%. Na tych rynkach grupa odczuwa znaczne spowolnienie związane z pandemią COVID19. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Seco/Warwick wzrosła o 15% i wyniosła 221 mln zł w porównaniu do 192,8 mln zł zrealizowanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

We wszystkich spółkach grupy zanotowano wzrost obrotów: spółka działająca na rynku azjatyckim Seco/Warwick Retech (Chiny) +170%, spółki amerykańskie Seco/Warwick Corp. +70%, Seco/Vacuum Technologies LLC +100%, Retech Systems LLC +13%, polska spółka serwisowa Seco/Warwick Service +8%, Seco/Warwick S.A. +10%.

"W pierwszym półroczu 2021 roku zanotowano wzrost sprzedaży niemal we wszystkich segmentach operacyjnych grupy. Wzrost odnotowano w segmencie aluminium proces +83%, pieców próżniowych +26% oraz pieców topialnych +14%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 3,18 mln zł wobec 7,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,48 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)