"Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty: 532,6 mln zł (z czego ok. 50% przypada na ZUE). Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 665,1 mln zł. Termin realizacji zadania: 26 miesięcy od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 901 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)