"Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 1C na działce nr 592/4 wraz z budową miejsc postojowych, utwardzonych dojazdów i układu komunikacji pieszej oraz wykonaniem infrastruktury technicznej w tym uzbrojenia podziemnego terenu" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji ustalono na 33 miesiące od dnia zawarcia umowy.

W skład kompleksu budynków realizowanych przez wykonawcę wchodził będzie również budynek prokuratury. Budowa budynku prokuratury objęta będzie odrębną umową. Wartość tego kontraktu będzie wynosiła 10,16 mln zł netto, wskazano również.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)