Bank Handlowy do 10 września 2021 r. nie otrzymał stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwalającego na wypłatę dywidendy z niepodzielonego zysku za 2019 rok, w związku z czym podjął uchwałę, w której potwierdził brak spełnienia warunku wypłaty zysku za 2019 r., podał bank.

17 czerwca br. akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu ubiegłorocznego zysku na dywidendę w wysokości 1,2 zł na akcję, pod warunkiem uzyskania zgody KNF do 10 września 2021 r. W przypadku braku spełnienia warunku wypłaty całości zysku zarząd zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 75%, a jeśli ten warunek nie zostanie spełniony - 50% zysku.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)