Zysk operacyjny wyniósł 104,45 mln zł wobec 165,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 741,09 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 604,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 46,26 mln zł wobec 29,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)