Senat poparł w czwartek z poprawkami prezydencką nowelizację ustawy o usługach płatniczych, której celem jest zobowiązanie sprzedawców do przyjmowania zapłaty w gotówce.

94 senatorów poparło prezydencką nowelę wraz z poprawkami, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jedna z przyjętych poprawek zakłada wydłużenie vacatio legis regulacji z 30 dni do 3 miesięcy.

Z propozycją nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i uregulowanie kwestii akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Narodowego Banku Polskiego. Sejm uchwalił nowelę 11 sierpnia br.

W opinii projektodawcy, w zakresie rodzajów instrumentów płatniczych zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych akceptowanych przez punkty handlowo-usługowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy mieć na uwadze zwyczaje płatnicze oraz potrzebę zapewnienia możliwości korzystania przez wszystkie grupy społeczne z preferowanych przez nie form płatności, w tym płatności gotówkowych.

Zgodnie z ustawą, obowiązek przyjmowania gotówki nie będzie stosowany w sprzedaży przez internet, w miejscu samoobsługowym bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej, o ile zamieszczono taką informację w regulaminie, a także powyżej ustalonego limitu jednorazowej transakcji (obecnie 5370,64 zł). Sprzedawca nie będzie mógł pobierać dodatkowej opłaty za płatność gotówką.

Ustawa z poprawkami Senatu wraca do Sejmu.