– Gdyby gospodarka rozwijała się zgodnie z przewidywaniami, początek zmniejszania tempa skupu aktywów może być właściwe w tym roku – na to zdanie Jerome’a Powella, szefa Rezerwy Federalnej amerykańskiego banku centralnego, czekali przez cały miniony tydzień inwestorzy na całym świecie.
Powell wypowiadał się w piątek na dorocznym sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Na rynkach finansowych pilnie śledzono, czy i co powie na temat ograniczania ilościowego luzowania polityki pieniężnej, jakie Fed prowadzi od momentu wybuchu pandemii. Chodzi o zakupy papierów dłużnych, głównie obligacji rządu USA. Co miesiąc Fed przeznacza na to 120 mld dol. W efekcie aktywa amerykańskiego banku centralnego przekraczają już 8,3 bln dol.