Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przewiduje wsparcie finansowe dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (JST) w czterech priorytetach określonych dla 35 obszarów inwestycji. Pierwszy priorytet obejmuje inwestycje w szeroko pojętą infrastrukturę, czyli w drogi, sieć wodno-kanalizacyjną, czy gospodarkę odpadami. Drugi obejmuje min. wymianę taboru na zeroemisyjny, budowę lub rewitalizację obszarów miejskich, czy cyfryzację usług publicznych i komunalnych. Trzeci - inwestycje związane z infrastrukturą tramwajową, kolejową, techniczną, drogową, transportu wodnego, społeczną lub edukacyjną. Ostatni z priorytetów obejmuje budowę i organizację inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych.

Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP wśród JST, miasta i gminy zamierzają sięgnąć po bezzwrotne wsparcie w każdym z priorytetów. Choć zdecydowana większość inwestycji będzie skupiać się na inwestycjach, których zakresy są zgodne z najwyższym priorytetem. Tak będzie na pewno w przypadku Gminy Miejskiej Kraków, Poznania, czy Ełku.

Ostatnie z tych miast będzie aplikować o środki na trzy inwestycje- czyli tyle ile maksymalnie może złożyć wniosek każdy samorząd. Pierwsza będzie polegała na modernizacji ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego wraz z budową ekologicznego parkingu i ekologicznego oświetlenia LED przy promenadzie nad Jeziorem Ełckim. Druga obejmie czwarty ostatni etap budowy małej obwodnicy miasta, a trzecia modernizację ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły nad Jeziorem Ełckim dla celów rozwoju turystyki. Jak wyjaśnia Tomasz Andrukiewicz, prezydent Miasta Ełku, projekty będą realizowane w cyklu jedno, dwu i trzyletnim. Ostatni zakończy się w 2024 r.

- Od lat realizujemy bardzo bogaty program inwestycyjny. Analiza wieloletnia wskazuje jednoznacznie na trend wzrostowy jeżeli chodzi o liczbę zadań inwestycyjnych i łączne nakłady finansowe. Natomiast należy podkreślić, ze coraz większy nacisk kładziemy na zrównoważony rozwój oraz priorytet dla zadań inwestycyjnych, które są bliżej mieszkańców i podnoszą standard ich życia – wyjaśnia Dariusz Nowak z UM Krakowa. I dodaje, że w związku z tym miasto stawia na inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, społeczną, oświatową i sportową, jak również w zieleń miejską oraz projekty proekologiczne, które będą realizowane do 2024 r. - Dlatego z nadzieją będziemy czekać na wyniki pierwszego, pilotażowego naboru oraz ogłoszenie kolejnych, gdyż dodatkowe środki finansowe pozwolą zarówno przyspieszyć zaplanowane inwestycje jak i pomogą zrealizować ich więcej – mówi Dariusz Nowak.

Gdynia planuje zrealizować dzięki wsparciu z programu inwestycję polegającą na budowie Obwodnicy Witomina, Parku Centralnego czy działania na obszarach rewitalizowanych. - Uzyskując środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych będziemy w stanie rozpocząć realizację tych przedsięwzięć w pierwszej połowie 2022 r. – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Włodarze podkreślają, że wszystkie z tych projektów są bardzo ważne z punktu widzenia miasta. Nie tylko wpływają na dalszy jego rozwój, ale i poprawiają komfort i życie mieszkańców. Dlatego wiele JST ma nadzieję, że dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych uda im się zrealizować inwestycje, które nie otrzymały wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Zgłosiliśmy w jego ramach 37 projektów, ale żaden z nich nie otrzymał dofinansowania. Były to wnioski dotyczące budowy dróg lokalnych wraz z infrastrukturą, rozbudowy ul. Magazynowej, w pobliżu dworca kolejowego czy modernizacji basenu odkrytego. Dlatego zostaną zgłoszone w tym naborze - mówi Adriana Szymanowska Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Inowrocławia, podkreślając, że miasto zamierza wykorzystać wszystkie warunki i możliwości dla realizacji choćby części przygotowanych projektów.

Samorządy nie zamierzają czekać z nowymi inwestycjami, tylko je rozpocząć od razu po otrzymaniu wsparcia. - Zgodnie z warunkami przedstawionymi w regulaminie Programu wybór wykonawców do realizacji inwestycji powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu dofinansowaniem danej inwestycji. Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Program nie wprowadza ograniczeń w czasie realizacji inwestycji – mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Z rozpoczęciem inwestycji nie będzie też czekał Lublin i ruszy z nimi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania. Podstawą do rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego , czyli rozpoczęcia postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy dla JST będzie udzielenie przez BGK wstępnej promesy

pao