Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku polskich aktywów przyniosło lekkie odreagowanie po nerwowej końcówce poprzedniego tygodnia. Uczestnicy rynku raportowali o zwiększonych zakupach polskiego długu ze strony zagraniczny, stąd dość znacząca zmiana o 10pb. na dość płytkim rynku. W przypadku złotego obserwujemy bardziej techniczne odreagowanie spod okolic 4,20 PLN za euro. Przy braku bardziej istotnych wydarzeń makroekonomicznych w kraju uwaga inwestorów przesuwa się w kierunku posiedzeń banków centralnych na szerokim rynku, gdzie wyróżnić trzeba czwartkową decyzję EBC, gdzie inwestorzy oczekują sygnałów do dalszej przeceny euro. W przypadku złotego założyć można, iż wyprzedaż z końcówki poprzedniego tygodnia miała charakter lekkiego przereagowania związanego z sytuacja w Argentynie oraz spadkami na giełdach – aktualny tydzień powinien raczej przynieść próby powrotu do mocniejszych zakresów na PLN.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest bardziej znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski. Podczas dzisiejszego handlu warto zwrócić uwagę na odczyty usługowych indeksów PMI dla Strefy Euro, jednak tradycyjnie ich wpływ pozostaje mniejszy niż przemysłowych odpowiedników. Z drugiej strony uważa się, iż sektor usługowy wskazuje na dużo wcześniejsze wahania koniunktury. Po południu obserwować będziemy również dane z USA dot. zamówień na dobra trwałe.

Z rynkowego punktu widzenia na parach związanych z PLN widoczne są sygnały do próby odrobienia części strat z poprzedniego tygodnia. W przypadku EUR/PLN opór wypada w okolicach 4,1950 PLN natomiast potencjalny zakres ruchu to 4,1550 PLN. W przypadku USD/PLN za opór przyjmować należy okolice 3,1340 PLN, natomiast wsparcie wypada w okolicach 3,085 PLN.

Konrad Ryczko