Cena palladu blisko 13-letnich szczytów

W ostatnich tygodniach niewielu surowcom udaje się konsekwentnie opierać spadkom. Do tej niewielkiej grupy należy pallad, którego cena utrzymuje się wysoko pomimo presji spadkowej na rynkach głównych metali szlachetnych. Notowania tego kruszcu oscylują w rejonie 13-letnich szczytów cenowych, powyżej poziomu 880 USD za uncję.

Skąd bierze się siła strony popytowej na rynku palladu? Jest ona uzasadniona nie tylko fundamentalnie, ale ma także podłoże polityczne.

Z fundamentalnego punktu widzenia, bieżący rok będzie na rynku palladu rokiem sporego deficytu. Jedną z jego przyczyn jest kilkumiesięczny strajk w kopalniach metali w Republice Południowej Afryki. Protest, który trwał niemalże przez całe pierwsze półrocze 2014 r., skutkował znaczącym zmniejszeniem podaży platyny i palladu ze strony RPA – a warto zaznaczyć, że kraj ten znajduje się w ścisłej czołówce pod względem wydobycia metali z grupy platynowców.

Również ostatnie wydarzenia polityczne generują presję na wzrost cen palladu. Największym producentem tego metalu jest bowiem Rosja, której relacje z Zachodem stają się coraz bardziej napięte. Jakiekolwiek ograniczenia w eksporcie palladu z Rosji miałyby prawdopodobnie konsekwencje w postaci skokowego wzrostu notowań palladu.

Obawy o pogorszenie jakości soi

Strona popytowa radzi sobie nieźle na początku tego tygodnia także na rynku soi. Notowania tego zboża jeszcze tydzień temu zbliżały się do poziomu 1050 USD za 100 buszli, a tymczasem wczoraj powróciły ponad poziom 1100 USD za 100 buszli.

Odbicie w górę cen soi wynika z obaw o zmniejszenie plonów tego zboża w tym roku. Warunki pogodowe do uprawy soi w USA w ostatnim czasie pogorszyły się, a raport amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) potwierdził nieznaczny spadek jakości uprawianej w USA soi. Na dzień 27 lipca, 71% soi w USA było w dobrej lub bardzo dobrej kondycji – to spadek o 2 punkty procentowe względem wcześniejszego tygodnia.

Zmieniające się warunki pogodowe w USA wpływają obecnie w największym stopniu właśnie na oczekiwania dotyczące produkcji soi. Żniwa pszenicy w USA są już bowiem w pełni, a uprawy kukurydzy znajdują się w późniejszej fazie wzrostu niż uprawy soi. Dodatkowo, większe wahania cen soi wynikają z faktu, że to na rynku tego zboża zapasy są póki co wyjątkowo niewielkie w porównaniu do popytu na soję.

Dorota Sierakowska