W ciągu dnia uwagę inwestorów przyciągnęły także wiadomości o aktualnej sytuacji ekonomicznej w Wielkiej Brytanii, gdzie jak wynika z wstępnych danych opublikowanych przez Narodowe Biuro Statystyczne, PKB w II kwartale wyniosło odpowiednio 0.8% k/k oraz 3.1% r/r. Oznacza to, że obecne tempo wzrostu brytyjskiej gospodarki jest o 0.2% większe niż w przedkryzysowym I kwartale 2008 roku.

Ze względu na niewielką ilość publikacji makroekonomicznych, początek tygodnia na rynku walutowym powinien upłynąć dosyć spokojnie. Popołudniu zza Oceanu napłyną jedynie informacje o kondycji tamtejszego sektora usługowego oraz sytuacji na rynku nieruchomości.

dr Maciej Jędrzejak