Dziś rząd zajmie się projektem zmian w OFE. Ustawa powinna szybko trafić do Sejmu.
Praca nad ustawą była powtórką tego, co się z nią działo rok temu. Wówczas trafiła ona do Sejmu, ale po stanowisku Senatu prace – z powodu pandemii – zarzucono. Dlatego w obecnej wersji rząd zdecydował się pominąć etap konsultacji. „Prace nad niniejszą ustawą były poprzedzone procedowaniem ustawy przyjętej przez Sejm RP w dniu 13 lutego 2020 r., która to ustawa została poddana szerokim konsultacjom, których wynik znalazł przełożenie na jej treść oraz że obecnie procedowana ustawa zawiera tożsame analogiczne rozwiązania” – pisze o projekcie Centrum Analiz Strategicznych Rządu.