Polnord złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka.

"Wniosek został złożony w celu realizacji uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji spółki, tj. 32 688 727 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 2 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec stycznia br. Cordia International nabyła w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polnordu 3 278 771 akcji. Ponadto w wyniku wezwania wzywający zawarł transakcję nabycia, poza rynkiem regulowanym, 195 akcji spółki. W ub. tygodniu Cordia ogłosiła przymusowy wykup 8 494 848 akcji Polnordu, stanowiących 3,72% łącznej liczby akcji i głosów spółki, po cenie 3,55 zł za akcję.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.