Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło lekki wzrost zmienności, jednak trudno mówić o bardziej wyrazistym przełomie. Polska waluta zanotowała lekkie wzrosty po publikacji danych dot. inflacji CPI za czerwiec. W ujęciu r/r rynek zaskoczony został nieznacznie wyższym wskazaniem na poziomie 0,3% wobec oczekiwanych 0,2%, jednak inwestorzy nie pozbyli się założenia, iż w okresie wakacyjnym będziemy mieli jeszcze do czynienia z zagrożeniem deflacyjnym. W konsekwencji presja na RPP na obniżki stóp utrzymuje się. Polska waluta nie zareagowała również znacząco na wystąpienie J. Yellen, co przyniosło podwyższenie zmienności na rynku bazowym – co prawda umocnienie dolara widoczne było na USD/PLN, jednak ruch ten nie znalazł potwierdzenia na pozostałych cross’ach związanych z PLN. W szerszym ujęciu widoczne jest, iż notowania złotego tkwią obecnie w konsolidacji z lekkim wskazaniem na próby umocnienia wyceny.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. inflacji bazowej w czerwcu (NBP) oraz przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw również za ten okres (GUS). Z pierwszym wskazaniem nie wiążą się większe emocje (oczek. 0,8% r/r), natomiast druga seria publikacji nie powinna przynieść zaskoczenia (wynagrodzenie 4,6% r/r oraz zatrudnienie 0,6% r/r). Dodatkowo z uwagi na brak presji inflacyjnej ww. wskazania są obecnie względnie pomijane przez rynki.

Z rynkowego punktu widzenia ostatnie sesje wskazują, iż okolice powyżej 4,1450 PLN traktowane są jako atrakcyjne do nabywania polskiej waluty. Analogiczny układ obserwujemy na CHF/PLN, gdzie zakres ten przebiega w okolicach 3,4130 PLN. W przypadku USD/PLN obserwujemy obecnie test intra-sesyjnego oporu na 3,0485 PLN, gdzie ruch ten może zostać pogłębiony w kierunku 3,0641 PLN.

Konrad Ryczko