Zdaniem ekonomistów, decyzja o ostatecznym zakończeniu programu luzowania ilościowego, w ramach którego Fed skupuje obecnie aktywa o wartości 35 mld dolarów, może zostać podjęta już w czasie październikowego posiedzenia. Tymczasem, doniesienia na temat normalizacji polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych w istotny sposób wpłynęły na zwiększenie zmienności na rynku walutowym. W efekcie, kurs EUR/USD wzrósł wczoraj o 0.21%, sięgając poziomu 1,3647.

Rano uwagę inwestorów przyciągnęły wiadomości napływające z Dalekiego Wschodu, gdzie opublikowano dane obrazujące aktualną kondycję chińskiej gospodarki. W ciągu dnia decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie BoE. Ze Stanów Zjednoczonych napłyną natomiast cotygodniowe informacje na temat sytuacji na tamtejszym rynku pracy.

dr Maciej Jędrzejak