W czerwcu wartość obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych wyniosła 19 i pół miliarda złotych, czyli była o blisko 23 procent niższa niż przed rokiem. Natomiast w porównaniu z majem wzrosła o prawie 4 procent.

Średnia dzienna liczba transakcji na sesję w pierwszym półroczu wyniosła 58,1 tys., czyli była wyższa o 17,7% rok do roku.

Kapitalizacja 409 spółek krajowych notowanych na rynku głównym GPW na koniec ubiegłego miesiąca wyniosła 607 miliardów 200 milionów złotych.
W ubiegłym miesiącu na GPW zadebiutowały akcje spółek JJ Auto oraz PCC Rokita. JJ Auto to druga chińska i 49. zagraniczna firma notowana na GR GPW. Łączna wartość ofert debiutujących w czerwcu spółek wyniosła ponad 101 mln zł.