Dla inwestorów z Polski istotnym wydarzeniem była także publikacja raportu NBP obrazującego zmiany na tutejszym rynku pracy. Zdaniem ekspertów, znaczący wzrost liczby osób pracujących w sektorze – przekładający się na zwiększenie udziału usług w stosunku do całkowitego zatrudnienia – jest sygnałem świadczącym o stopniowej stabilizacji sytuacji. Warto jednak pamiętać, że wraz z przyśpieszeniem tempa wzrostu gospodarczego, to przemysł powinien stanowić główne źródło wzrostu zatrudnienia.

Dzisiejsza sesja upłynie pod znakiem publikacji przemysłowych indeksów PMI dla największych światowych gospodarek. Poznamy także informacje o wysokości stopy bezrobocia w Niemczech (prognoza 6.7%) oraz strefie euro (prognoza 11.7%).

dr Maciej Jędrzejak