Poniedziałkowa sesja została zdominowana przez informacje na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej w strefie euro. Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, dynamika inflacji HIPC wyniosła w ostatnim miesiącu 0.5% r/r, co było zgodne z przewidywaniami większości analityków. Dużym zaskoczeniem okazały się natomiast wiadomości docierające zza Odry, gdzie sprzedaż detaliczna spadła w maju o 0.6% m/m.

Dla inwestorów z Polski istotnym wydarzeniem była także publikacja raportu NBP obrazującego zmiany na tutejszym rynku pracy. Zdaniem ekspertów, znaczący wzrost liczby osób pracujących w sektorze – przekładający się na zwiększenie udziału usług w stosunku do całkowitego zatrudnienia – jest sygnałem świadczącym o stopniowej stabilizacji sytuacji. Warto jednak pamiętać, że wraz z przyśpieszeniem tempa wzrostu gospodarczego, to przemysł powinien stanowić główne źródło wzrostu zatrudnienia.

Dzisiejsza sesja upłynie pod znakiem publikacji przemysłowych indeksów PMI dla największych światowych gospodarek. Poznamy także informacje o wysokości stopy bezrobocia w Niemczech (prognoza 6.7%) oraz strefie euro (prognoza 11.7%).

dr Maciej Jędrzejak