Tomasz Chróstny, za pośrednictwem strony internetowej urzędu, wskazał, że instytucja pożyczkowa pobierała opłaty przewyższające zaciągnięte kredyty konsumentów oraz wypłacała im kolejne pożyczki bez uzyskania ich zgody i bez oceny zdolności kredytowej. Ponadto firma – zdaniem urzędników – nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i niesłusznie naliczała konsumentom opłaty za okres po rozwiązaniu umowy.
Na przedsiębiorcę wpłynęło wiele skarg do UOKiK od osób, które uwikłały się w spiralę zadłużenia.
– Profi Credit Polska wypłacała swoim klientom kolejne pożyczki bez ich akceptacji i bez oceny bieżącej zdolności do spłaty finansowania przez konsumentów. Gdy konsument nie spłacał pożyczki i spółka rozwiązywała umowę, żądała wówczas wysokich opłat za ubezpieczenie oraz wynagrodzenia za okres już po rozwiązaniu umowy, a także pokrycia kosztów czynności windykacyjnych – tłumaczy prezes UOKiK za pośrednictwem strony internetowej urzędu.
W decyzji, poza wymierzeniem kary w wysokości 4 mln zł, zobowiązano przedsiębiorcę do usunięcia zakwestionowanych praktyk oraz do publikacji oświadczenia na swej stronie internetowej o decyzji organu.
Decyzja nie jest prawomocna. Spółce przysługuje od niej odwołanie do sądu okręgowego.