"Perspektywy przewidują ciąg dalszy odbicia, ale zewnętrzne ryzyka pozostają zdecydowanie ograniczone. Wzrost osiągnie 3,3% w 2014 r., ale silne powiązania handlowe i finansowe z bazowymi krajami strefy euro sprawiają, że kraj może być podatny na szoki w zakresie wzrostu" - czytamy w komunikacie.

MFW podkreśla, że polska gospodarka stopniowo ożywa po spowolnieniu z lat 2012-2013, dzięki "bardzo silnym fundamentom i polityce".

Fundusz zwraca też uwagę, że inflacja pozostaje wyraźnie poniżej celu (wynoszącego 2,5% r/r) - spowolniła do 0,2% r/r w maju. Według jego prognoz, inflacja średnioroczna utrzyma się w tym roku na ubiegłorocznym poziomie 0,9%, zaś liczona na koniec roku wzrośnie do 1,6% z 0,7% w grudniu 2013 r.

"Ponieważ saldo w obrotach towarowych okazało się dodatnie w 2013 r., deficyt na rachunku obrotów bieżących obniżył się do najniższego poziomu od ponad dekady" - czytamy dalej w komunikacie.

MFW prognozuje, że w tym roku deficyt C/A pogłębi się w tym roku i wyniesie 2,1% PKB wobec 1,3% PKB w ub.r.

Fundusz spodziewa się też, że stopa bezrobocia w Polsce obniży się w tym roku do 9,8% z 10,3% w 2013 r.