"Aktywność każdej z głównych grup inwestorów na GPW, czyli indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych, będzie rosła. Różne natomiast będzie tempo tego wzrostu. Znaczenie gospodarstw domowych na GPW będzie się z pewnością zwiększało, tyle że nie bezpośrednio, a poprzez różne formy zarządzania aktywami – fundusze inwestycyjne, indywidualnie zarządzane portfele, III filar. W obliczu bardzo niskiego oprocentowania lokat bankowych, Polacy będą coraz większą część swoich oszczędności przekierowywać na rynek kapitałowy i tak jak to się dzieje na świecie, będą do tego wybierać przede wszystkim fundusze inwestycyjne" – powiedział Maciejowski „Parkietowi".

Prezes podkreślił, że GPW stara się zwiększać zainteresowanie giełdą w kraju i za granicą.

„W Polsce ogromny potencjał drzemie w oszczędnościach Polaków. Zachęcamy ich do większego zainteresowania rynkiem kapitałowym, zarówno akcjami, jak i obligacjami. Zależy nam na bezpośrednim zaangażowaniu inwestorów indywidualnych i w tym celu nieustannie kładziemy duży nacisk na edukację ekonomiczną. W większym stopniu powinny się też rozwijać różne formy oszczędzania na emeryturę w ramach III filara. Giełda wystąpiła do Ministerstwa Finansów, w ramach prac nad strategią rynku kapitałowego, z propozycją ulg podatkowych dla inwestorów i spółek" - dodał Maciejowski.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.