Popołudniu, uwagę inwestorów przyciągnęły natomiast wiadomości docierające zza Oceanu. Jak wynika z danych opublikowanych przez amerykańskie urząd statystyczny, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w maju do 217K, a całkowita liczba osób aktywnych zawodowo w Stanach Zjednoczonych sięgnęła rekordowego poziomu 138.5 mln. Lepsze od prognozowanych okazały się również informacje na temat stopy bezrobocia w USA, która w ostatnim miesiącu utrzymała się na niezmienionym poziomie 6.3%.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji informacji na temat salda rachunku bieżącego oraz PKB Japonii. W ciągu dnia poznamy wysokość indeksu Setnix (prognoza 13 pkt), obrazującego nastroje panujące wśród europejskich inwestorów.

dr Maciej Jędrzejak, Dyrektor Zarządzający Saxo Bank Polska