Ostatnie kilka sesji na rynku złotego przyniosło umocnienie wyceny krajowej waluty do ponad 1-rocznych maksimów w reakcji na oczekiwany ruch ze strony EBC. Poluzowanie polityki monetarnej przez europejską instytucję oraz zapowiedz swoistego programu QE dla Strefy Euro dość skutecznie podbiło popyt na bardziej ryzykowne aktywa oraz walut cechujących się wyższymi stopami procentowymi (czyli głównie EM). Dodatkowo polska w dalszym ciągu wspierana jest przez sytuację na rynku długu, gdzie inwestorzy po raz kolejny starają się rozegrać ewentualną obniżkę o 25 pb. przez RPP, jak dotąd brak jest jednak negatywnych impulsów z tego tytułu dla PLN. Co ciekawe umocnienie złotego w ostatnich tygodniach (ok. 10gr wobec euro) wywołało komentarze ze strony MF, które wskazuje, iż aktualne ryzyko wiąże się raczej z nadmierną aprecjacją PLN i negatywnego wpływu tego ruchu na polską gospodarkę. W szerszym ujęciu po posiedzeniu EBC nastroje na polskiej walucie, zgodnie z prognozą, pozostają pozytywne. Początek tygodnia może przynieść lekkie odreagowanie mocnej piątkowej zwyżki, jednak w trakcie kolejnych sesji nie można wykluczyć kolejnego testu okolic 4,08-4,10 PLN za euro.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących wydarzeń makroekonomicznych z Polski. Krajowi inwestorzy dopiero w piątek poznają dane dot. inflacji CPI za maj, gdzie ponownie rozpatrywany będzie scenariusz deflacyjny na najbliższe miesiące. Również szeroki rynek nie dostarcza zbyt wielu figur makro i wydarzeń w trakcie dzisiejszej sesji – na części rynków mamy dzień wolny od handlu (m.in. Australia, Węgry czy Szwajcaria), stąd zapowiada się raczej lekkie odreagowanie piątkowej zmiennej sesji.

Z rynkowego punktu widzenia umocnienie złotego z poprzedniego tygodnia przyniosło test silnych wsparć na parach – na USD/PLN okolic 3,000 PLN, a na EUR/PLN zakresu 4,08-4,10 PLN. Aktualnie wydaje się, iż rynek potrzebować będzie kolejnych mocnych impulsów, aby sforsować ww. zakresy. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada przejście w stan konsolidacji nad tymi poziomami i wyczekiwanie na kolejne sygnały mogące umocnić krajową walutę.

Konrad Ryczko