Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło umocnienie się do złotego do rocznych maksimów wobec euro. Bezpośrednim powodem dla takiego ruchu było najprawdopodobniej założenie o dzisiejszym luzowaniu ze strony EBC. Obniżka stóp procentowych o ok. 10-15pb. połączona z uruchomieniem programu wspierania płynności w Strefie Euro spowodowałaby układ fundamentalny korzystny dla walut CEE, w tym PLN. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku „słabszego” impulsu ze strony EBC może dojść do dynamicznego odreagowania i korekty – wzrostowej na eurodolarze i spadkowej na walutach CEE. Zgodnie z założeniami dzisiejsze posiedzenie EBC będzie najprawdopodobniej kluczowe dla rynkowych nastrojów w kolejnych tygodniach również w przypadku wyceny polskiej waluty. Dodatkowo warto wspomnieć o wczorajszych wypowiedziach decydentów dot. przyjęcia euro. Dość zgodnym głosem zarówno Prezydent, MF jak i NBP ogłosili, iż dyskusja o przyjęciu euro powinna rozpocząć się dopiero po wyborach.

W trakcie dzisiejszej sesji MF przeprowadzi aukcję długu o wartości 3-5 mld PLN (DS0725, WS0428, WZ0124), która powinna spotkać się z zainteresowaniem popytu po ostatnich zapowiedziach RPP i aktualnych nastrojach na rynku długu. Równocześnie wydarzeniem sesji będzie opisywane wyżej zakończenie posiedzenia EBC zaplanowane na godz. 13:45 wraz z późniejszą konferencją o godz. 14:30.

Z rynkowego punktu widzenia poranne wymiany mogą przynieść lekkie odreagowanie wczorajszego umocnienia złotego. Równocześnie wczorajsza świeca spadkowa na parach X/PLN jest wyraźnym sygnałem o chęci rozegrania mocniejszego złotego pod dzisiejsze posiedzenie EBC. Jeżeli rynkowe założenia o luzowaniu ze strony EBC zostaną spełnione to możliwa jest próba wyjścia niżej i w konsekwencji ruchu w kierunku 4,08 PLN za euro. W przypadku jedynie decyzji o obniżce stóp o 10pb. ruch ten wydaje się już być w cenach i możliwe będzie odreagowanie.

Konrad Ryczko