Nastroje na rynkach finansowych w poniedziałek rano pozostają pozytywne. Piątkowe nowe historyczne rekordy amerykańskiego indeksu S&P500 oraz silniejsza od prognoz poprawa koniunktury w sektorze przemysłowym w Chinach (obrazowana oficjalnym indeksem PMI dla przemysłu) to główne źródło optymizmu na azjatyckich giełdach. Od wzrostów zapewne rozpoczną też dzień parkiety w Europie.

Relatywnie niewiele dzieje się dziś rano na rynku walutowym. Notowania EUR/USD i USD/CHF pozostają stabilne, kurs GBP/USD nieco się cofnął, a para USD/JPY ruszyła do góry. Złoty, co już jest pewną tradycją w ostatnich tygodniach, rano lekko traci na wartości, po tym jak w piątek w drugiej połowie dnia odrobił straty do euro i umocnił się do dolara. O godzinie 08:32 kurs EUR/PLN testował poziom 4,1360 zł, a USD/PLN 3,0352 zł.

Dziś uwaga rynków finansowych będzie się koncentrować na dwóch rodzajach wydarzeń. Serii indeksów PMI/ISM dla sektora przemysłowego w Europie (m.in. Polska, Niemcy, Strefa Euro, Wielka Brytania) i USA. To najbardziej aktualne raporty opisujące obecną sytuację gospodarczą w tych państwach. Drugim wydarzeniem będzie publikacja wstępnych szacunków inflacji w Niemczech w miesiącu maju. Będzie ona mieć miejsce o godzinie 14:00. Dane to mogą jeszcze nieco skorygować oczekiwania na to, jaki ruch w czwartek zrobi Europejski Bank Centralny. Tym samym mogą one mieć istotny wpływ zwłaszcza na notowania EUR/USD.

Wspomniane posiedzenie ECB to główne wydarzenie tego tygodnia. Jest niemal pewne, że bank centralny obniży stopę refinansową i sprowadzi poniżej zera stopę depozytową. Jest też bardzo prawdopodobne, że bank zrobi coś jeszcze. Nie ma jednak pewności co to będzie. Jakiego instrumentu bank użyje. A od tego będzie zależała reakcja rynków finansowych. I to wszystkich. Im mocniej ECB poluzuje politykę monetarną tym większe prawdopodobieństwo przeceny wspólnej waluty, utrzymania się pozytywnej koniunktury na giełdach, umocnienia złotego i innych walut regionu oraz kontynuacji hossy na globalnym rynku długu. I odwrotnie.

Jakkolwiek posiedzenie ECB jest kluczowym wydarzeniem tygodnia to nie jest jedynym, które może zdecydować o nastrojach. Dlatego ten tydzień jest taki ciekawy. Oprócz publikowanych dziś indeksów PMI/ISM dla przemysłu w poszczególnych krajach, w środę zostaną opublikowane analogiczne indeksy dla sektora usług. Tego samego dnia zostanie opublikowany raport ADP o sytuacji na rynku pracy w USA, a dwa dni później oficjalne dane z tego rynku. Nie można też zapominać o wstępnych szacunkach inflacji HICP dla całej strefy euro, o Beżowej Księdze Fed oraz posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, Banku Anglii, Banku Rezerw Australii czy Banku Kanady.

Marcin Kiepas