Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu 59,55 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,13 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 59.550.897,17 zł na dywidendę dla akcjonariuszy (1,13 zł na jedną akcję). Dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 maja 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 listopada 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

Do dywidendy uprawnionych jest 52.699.909 akcji spółki, podano także.

W marcu 2014 r. zarząd Ciechu podjął uchwałę, w której zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2013 rok w wysokości 100,69 mln zł w całości na kapitał zapasowy, ale nie znalazła ona poparcia większości członków rady nadzorczej spółki

Największym akcjonariuszem Ciechu jest nadal Skarb Państwa, który ma 38,72% akcji.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.