Nie bez znaczenia dla przebiegu wczorajszej sesji pozostała również publikacja przemysłowych i usługowych indeksów PMI, wśród których na pierwszy plan wysunęły się informacje napływające z dwóch największych gospodarek regionu. W maju, wskaźnik obrazujący kondycję sektora przemysłowego we Francji wyniósł 49.3 pkt, natomiast usługowego – 42.9 pkt, co w obydwu przypadkach okazało się znacznie słabszym wynikiem od prognozowanego. Nieco lepiej sytuacja prezentuje się w Niemczech, gdzie mimo spowolnienia tamtejszego przemysłu, ożywienie w sektorze usług przyczyniło się utrzymania łącznego wskaźnika PMI na poziomie 56.1 pkt.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji kolejnych danych obrazujących aktualną sytuację ekonomiczną za Odrą. Popołudniu poznamy także informacje o dynamice inflacji CPI (prognoza 0.3% m/m i 2% r/r) w Kanadzie oraz ilości sprzedanych nieruchomości na rynku pierwotnym (prognoza 425K) w USA.

dr Maciej Jędrzejak, Dyrektor Zarządzający Saxo Bank Polska