"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 21 maja 2014 roku uchwały dotyczące m.in. wypłaty dywidendy w wysokości 42 groszy na akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 29 maja 2014 r. i terminem wypłaty dywidendy w dniu 17 czerwca 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Była to decyzja zgodna z rekomendacją zarządu.

ZWZ postanowiło przeznaczyć na dywidendę cały zysk netto spółki za 2013 r. w kwocie 30,72 mln zł oraz do 115,73 mln zł z kapitału zapasowego (przy czym łączna kwota przeznaczona na ten cel ma wynieść co najmniej 146,12 mln zł), podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

"Ponadto zgromadzenie przyjęło ze zmianami nowy program wykupu akcji własnych w celu maksymalizacji elastyczności form wypłat dla akcjonariuszy w przyszłości, który zakłada nabycie i umorzenie akcji stanowiących łącznie do 20% kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę do 200 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.