Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka.

"Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (…) informuje, iż w dniu 21 maja 2014 r. złożył w imieniu spółki do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu" - głosi komunikat.

Spółka podała dziś rano, że wszyscy członkowie jej rady nadzorczej złożyli rezygnacje z pełnionej funkcji.

20 maja br. warszawska giełda zawiesiła obrót akcjami DM IDMSA do końca notowań 20 czerwca br., na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Pod koniec kwietnia IDMSA poinformował o zamiarze zwolnienia 83,5% zatrudnionych w spółce i podał, że postanowił ograniczyć zakres prowadzonej działalności maklerskiej oraz zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę, umożliwiającą dotychczasowym klientom korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług, których IDMSA nie będzie już oferować.

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie.