Ostatnie kilkanaście godzin na rynku złotego nie przyniosło znaczących zmian w wycenie polskiej waluty, która w dalszym ciągu oscyluje blisko poziomów z poniedziałku. Dużo ciekawiej prezentowała się sytuacja na rynku polskiego długu, gdzie część inwestorów zdecydowała się zrealizować zyski z przeszło 20pb. umocnienia od początku maja. Ruch ten nie był jednak widoczny jedynie na polskich obligacjach, gdyż analogiczne impulsy obserwowaliśmy na większości papierów związanych z EM oraz częściowo na obligacjach krajów rozwiniętych. Dane o produkcji przemysłowej, zgodnie z naszym założeniem, nie spotkały się z mocniejszą reakcją na rynku. W kwietniu 2014 roku produkcja przemysłu wzrosła o 5,4% r/r, czyli nieznacznie lepiej od prognoz na poziomie 5,0%. W szerszym ujęciu aktualną stabilizację złotego tłumaczyć należy podobnym zachowaniem szerokiego rynku. Częściowo można by zakładać, iż odsunięcie na drugi plan tematu ukraińskiego powinno wesprzeć złotego, jednak na horyzoncie pojawiły się ewentualne działania ze strony EBC, stąd inwestorzy wstrzymują się z większymi zakupami do czerwcowego posiedzenia instytucji.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS opublikuje dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach za maj. Dodatkowo RPP poda sprawozdanie z majowego posiedzenia (minutes). Ww. wydarzenia raczej nie wpłyną istotnie na kwotowania polskich aktywów. Warto ponadto zwrócić uwagę na zaplanowaną na dziś aukcję obligacji BGK o wartości 1-2 mld PLN. Nie są to jednak papiery skarbowe, stąd wpływ wyniku oferty pozostanie najprawdopodobniej również ograniczony.

Z rynkowego punktu widzenia układ techniczny nie uległ mocniejszej zmianie. W dalszym ciągu obserwujemy kontynuację konsolidacji 4,17-4,1950 na EUR/PLN. Analogiczny układ z zakresem 3,4130-3,44 obserwujemy na CHF/PLN. W przypadku USD/PLN ruch korekcyjny został powstrzymany i kwotowania ustabilizowały się nad wsparciem na 3,0485 PLN.

Konrad Ryczko