Dziś akcjonariusze chemicznego koncernu uzupełnią skład zarządu spółki. Prezesem zostanie pełniący obowiązki Ryszard Kunicki.
Reklama
Wkrótce po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Ciechu zbierze się rada nadzorcza spółki. Zajmie się ona m.in. oceną wyników spółki po II kwartale oraz weryfikacją strategii przygotowywaną przez zarząd - dowiedziała się GP. Po I półroczu Grupa Ciech zarobiła 125 mln zł, przy 2,06 mld zł przychodów, co stanowi odpowiednio 56 proc. i 48 proc. prognozy na cały rok. Zarząd Ciechu chce przekonać głównego akcjonariusza, Skarb Państwa oraz prowadzącą prywatyzację sektora chemii Naftę Polską do wniesienia do Ciechu aportem akcji zakładów azotowych w Kędzierzynie i Tarnowie. Wiązałoby się z rezygnacją przez resort z planów upublicznienia Kędzierzyna. Kierownictwo firmy chce, aby decyzje co do transakcji zapadły jeszcze w tym roku. Zmodyfikowana strategia ma być gotowa do 15 października.
Rada nadzorcza Ciechu ma się też zająć sprawą sfinalizowanej transakcji kupna 2 proc. udziałów w spółce Soda Deutschland Ciech. Pakiet zwiększający do 92 proc. udziały Ciechu w niemieckiej spółce zależnej ówczesny zarząd kupił od jej prezesa za 3 mln euro. Kilka miesięcy wcześniej polski koncern przejął 90 proc. udziałów Soda Deutschland Ciech. Zapłacił za nie 75 mln zł, czyli w przeliczeniu na akcje prawie dwukrotnie mniej.
Z ustaleń GP wynika, że transakcja zakupu mniejszościowego pakietu była jednym z powodów nieudzielenia skwitowania za 2007 rok byłemu prezesowi Mirosławowi Kochalskiemu. W konsekwencji na początku lipca zrezygnował on z funkcji. Do czasu wyboru nowego prezesa przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) obowiązki szefa firmy powierzono Ryszardowi Kunickiemu. Przed miesiącem Aleksander Grad, minister skarbu, zapowiedział, że na najbliższym walnym zaproponuje na prezesa Ciechu właśnie jego.
Z ustaleń GP wynika, że oprócz wyboru prezesa akcjonariusze spółki mogą też dokonać jeszcze jednej zmiany w zarządzie spółki. W ostatnich miesiącach wymieniony został już niemal cały zarząd chemicznego koncernu.