Brak nowelizacji ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw może zmniejszyć liczbę osób uprawnionych do odbioru akcji pracowniczych co najmniej o kilkadziesiąt tysięcy.
Proces przydzielania 3 mld akcji byłym i obecnym pracownikom (oraz ich spadkobiercom) Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ma się rozpocząć 1 października. Zgodnie z wyliczeniami spółki walory PGNiG ma otrzymać prawie 62 tys. uprawnionych.
Nie jest jednak pewne, czy tak się stanie. Jak wynika z ustaleń GP, ostateczna liczba osób uprawnionych do odebrania akcji pracowniczych może być mniejsza nawet o 1/3.
Brak nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, sprawi, że liczba uprawnionych do nieodpłatnego poboru walorów PGNiG może spaść do ok. 40 tys. - wynika z informacji Ministerstwa Skarbu Państwa.
Ponadto kolejne 20 tys. uprawnionych może otrzymać papiery na gorszych warunkach. Problem ograniczenia grupy osób, którym należą się akcje prywatyzowanych firm, dotyczy nie tylko PGNiG. Jak przyznaje Ministerstwo Skarbu, w podobnej sytuacji jest wiele innych przedsiębiorstw. W przypadku Ruchu brak nowelizacji ustawy może ograniczyć liczbę uprawnionych z 14 tys. do 10 tys. W Katowickim Holdingu Węglowym uprawnionych jest dziś 61 tys., a po wejściu w życie nowelizacji liczba zwiększyłaby się o następne kilkadziesiąt tysięcy.
Nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw parlament przyjął w czerwcu tego roku. Umożliwia ona m.in. zaliczenie okresu zatrudnienia u poprzednika komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego do łącznego okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji. To zwiększa liczbę osób uprawnionych do odbioru walorów. Jednak pod koniec lipca prezydent zawetował ustawę, bo nie zgadzał się ze zmianami dotyczącymi zniesienia ograniczeń w wynagrodzeniach dla menedżerów w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa. O zawetowanie noweli apelowały do prezydenta związki zawodowe, które równolegle domagają się szybkiego przydziału akcji pracowniczych.
Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.
- W przypadku podtrzymania weta prezydenta liczba osób uprawnionych do poboru akcji będzie znacząco niższa - mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu skarbu.
Aby nowelizacja mogła wejść w życie, za odrzuceniem weta prezydenta będzie musiało zagłosować co najmniej 3/5 posłów.
ZE STRONY PRAWA
Przydział akcji pracowniczych reguluje ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).
Uchwalona przez Sejm 13 czerwca, a zawetowana przez prezydenta ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw zakłada wydłużenie czasu na realizację prawa przez uprawnionych pracowników i ich spadkobierców do nabywania akcji z 12 do 24 miesięcy. Ponadto umożliwia zaliczenie pracy u poprzednika komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego do stażu pracy, stanowiącego podstawę kwalifikacji do kręgu osób uprawnionych oraz odpowiednich grup stażowych.