Początek nowego tygodnia nie przyniósł znaczącej zmiany wyceny polskich aktywów na rynku. Złoty konsolidował blisko otwarcia, podczas gdy część graczy na rynku długu zdecydowała się na lekką realizację zysków. Od początku maja dług (10YT) zyskał już 20 pb. (od początku roku ponad 55pb.) stąd naturalnym jest, iż część inwestorów zaksięgowała zyski. Krajowe dane potwierdziły kontynuację poprawy sytuacji na rynku pracy (0,7%), równocześnie wskazując na lekki spadek dynamiki (3,8%) w zakresie wynagrodzeń. Zgodnie z założeniami wskazania te nie znalazły mocniejszego odbicia na rynku. Głównym rynkowym „tematem” w ciągu ostatni kilkunastu sesji są spekulacje nt. możliwego poluzowania polityki monetarnej przez EBC w trakcie czerwcowego posiedzenia. Dodatkowo w trakcie wczorajszej sesji Y. Mersch (EBC) powiedział, że prawdopodobieństwo, że na czerwcowym posiedzeniu Europejski Bank Centralny (ECB) podejmie działania, by zapobiec niskiej inflacji w strefie euro znacząco wzrosło. Rynek powoli zaczyna wiec dyskontować ewentualne obniżenie stóp procentowych do ujemnych wartości. Dodatkowo w dalszym ciągu mówi się o potencjalnym programie lokalnego QE w Strefie Euro. Generalnie jakiekolwiek poluzowanie polityki przez EBC powinno spotkać się z pozytywną reakcją na złotym i wygenerowaniu próby umocnienia bardziej ryzykownych walut na rynku.

W trakcie dzisiejszego handlu GUS opublikuje dane dot. produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu. Rynek spodziewa się wskazania na poziomie 5,0% r/r w zakresie produkcji przemysłowej. Inwestorzy zakładają spadek dynamiki z uwagi na obniżenie wzrostu w sekcjach powiązanych z eksportem, przy jednoczesnym podtrzymaniu pozytywnego trendu w tych powiązanych z budownictwem.

Z rynkowego punktu widzenia mocniejsze otwarcie tygodnia na złotym zostało utrzymane, choć podjęta została próba do zakresów z piątku. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się kontynuacja konsolidacji z lekkim wskazaniem na umocnienie polskiej waluty w przypadku odreagowania na szerokim rynku.

Konrad Ryczko