Popołudniu, uwagę inwestorów przyciągnęło natomiast przemówienie prezesa niemieckiego banku centralnego, Jensa Weidmanna, który wypowiedział się na temat możliwość dodatkowego stymulowania europejskiej gospodarki. "Jeśli będzie to konieczne, Bundesbank będzie gotowy do działania" – powiedział Weidmann, zaznaczając jednak, że niektóre z proponowanych przez ECB rozwiązań nie są właściwym sposobem walki z niską inflacją.

Dzisiejsza sesja zostanie zdominowana przez publikacje informacji na temat PKB (prognoza 0.4% k/k i 1.1% r/r) oraz inflacji HIPC (prognoza 0.2% m/m i 0.7% r/r) w strefie euro. Dla inwestorów znad Wisły istotne znaczenie będą miały również dane obrazujące aktualną sytuację ekonomiczną w Polsce.

dr Maciej Jędrzejak